„Rozum nás vedie k úspechu, cit k človeku“

My pre vás

„Je dobré zapojiť do svojho života ako rozum, tak i cit. Nestačí si veci iba perfektne premyslieť, ale je potrebné ich aj precítiť. Jedine tak môže vzniknúť niečo, čo ľudí osloví, čo je pre nich prínosom. Spolupráca aj človeka samého obohatí. Musím povedať, že mňa práca pre pestúnov stále teší a obohacuje.“

Mgr. Jaroslava Malíková – predsedkyňa správnej rady nadácie

 

Keď som dostala ponuku byť správkyňou Nadácie Rozum a Cit, ako i predsedníčkou občianskeho združenia Rozum a Cit – neváhala som. Naopak, bola som potešená prejavom dôvery a možnosťami, prostredníctvom ktorých môžem pomáhať náhradným rodinám, ktoré deťom z detských domovov poskytli svoj domov a istotu, že patria do milujúcej rodiny. Moja mama poznala môj názor, že ak sa do tridsiatky nevydám, urobím všetko pre to, aby som poskytla svoju náruč dieťaťu z detského domova. Osud mi však  doprial skvelú rodinu – spoľahlivého manžela a dve občas „neposlúchajúce“, ale milujúce deti. Zároveň mi však ponúkol i možnosť splniť si svoj náhradný cieľ, symbolicky – cez pomoc deťom z detských domovov, aby v náhradných rodinách prežili to, čo je pre naše deti absolútna samozrejmosť – normálne detstvo.

Viem, že moja pomoc je len kvapkou v mori, ale budem robiť všetko pre to, aby naše spoločné kvapky prerástli do prúdu živej vody...

„Ďakujem, ze nám pomáhate pomáhať.“

Janušová Nadežda

Martina Rázusa 23
010 01 Žilina
Nadácia
Občianske združenie

© 2012 Nadácia Rozum a Cit. Všetky práva vyhradené.