Nadácia Rozum a Cit   
„Rozum nás vedie k úspechu, cit k človeku.“

Darujte 2%

Dobromat.sk - každým nákupom pomáhate


O nás

Nadáciu Rozum a Cit založili v roku 1997 manželia Juraj a Jaroslava Málikovci. Pán Juraj Málik je majiteľom firmy Poradca podnikateľa a Nadácia Rozum a Cit sídli v budove firmy – PP Centrum v Žiline. Zároveň v Prahe sídli sesterská organizácia: Nadační fond a Zapsaný spolek Rozum a Cit.

Poslaním Nadácie Rozum a Cit je finančne podporovať náhradné rodiny.

„Našou víziou je dieťa, ktoré má pri sebe aspoň jedného milujúceho človeka, ktoré má aspoň jedno miesto na svete, kde sa cíti bezpečne a isto a ktoré má šancu získať zdravé sebavedomie.“

Cieľavedome podporujeme pestúnske - náhradné rodiny, ktoré sú pre mnohé opustené, týrané, zanedbávané, postihnuté deti z inštitúcií jedinou možnosťou, ako získať vlastnú rodinu. To im detský domov ani žiadny ústav neposkytne.

Naším cieľom je, aby sa deťom skvalitnil život v náhradných rodinách a pomohli sme im vytvoriť skutočný domov, lebo len tak majú šancu vyvíjať sa ako harmonické osobnosti.

História

Od roku 1997 sa Nadácia venuje finančnej podpore náhradných rodín na území celého Slovenska.

V roku 2005 Nadácia získala ocenenie Sociálny čin roka od ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ivety Radičovej.

Od roku 2006 do roku 2011 realizovala Nadácia tvorivé dielne pre náhradné rodiny, ktorých sa zúčastňovala aj patrónka nadácie Rozum a Cit - Zuzana Kronerová.Overview
Overview

Nadácia desať rokov organizovala verejnú zbierku pod názvom Slniečkový deň pre opustené deti. Výťažok bol určený deťom v náhradných rodinách na vzdelávanie, učebné pomôcky, zariadenie detských izieb a sociálnu výpomoc pre náhradné rodiny.


Za 24 rokov činnosti Nadácia Rozum a Cit spoznala vyše 1259 náhradných rodín, ktoré podporila finančnou čiastkou 717.592,60 €. V náhradných rodinách našlo svoje domovy viac ako 1401 opustených detí.

Rodiny Výška daru Spôsob (účel) použitia finančných prostriedkov
Finančná podpora 308 náhradných rodín 242 823,31€ Príspevok na rekonštrukcie (domy, byty, výmena okien, soc. zariadení, prístavby izieb, práce okolo domu a pod.)
Finančná podpora 189 náhradných rodín 111 084,39€ Príspevok na nákup vybavenia do izieb pre deti v náhradnej starostlivosti (nábytok, stoličky, stôl, postele a pod.)
Finančná podpora 155 náhradných rodín 82 527,27€ Príspevok na dieťa pri prechode z detského domova do náhradnej starostlivosti (ošatenie, sociálna výpomoc a pod. )
Finančná podpora 100 náhradných rodín 56 341,36€ Príspevok na nákup vybavenia do domácnosti (práčka, chladnička, vysávač a pod.)
Finančná podpora 74 náhradných rodín 121 422,38€ Príspevok na liečenie a pomôcky pre zdravotne postihnuté deti v náhradnej starostlivosti a telesne postihnutých
Finančná podpora 124 náhradných rodín 45 295,11€ Príspevok na nákup školských potrieb, PC, pomôcok pre deti, úhrada krúžkov a príspevok na školné na VŠ
Nefinančná podpora 65 náhradných rodín 0,00€ Sponzorská podpora – Nákup drogérie a potravín, Mikuláš, Vianočný Strom splnených prianí
Nefinančná podpora 2 náhradných rodín 0,00€ Príspevok - sociálna výpomoc – drevo na kúrenie na zimu
Nefinančná podpora 23 náhradných rodín 0,00€ Príspevok – 21ks počítačov na dištančné vzdelávanie detí v PS

Patrónka

Zuzana Kronerová


Keď ma Nadácia Rozum a Cit oslovila so žiadosťou, aby som podporila myšlienku pomoci opusteným deťom, pochopila som to ako výzvu a možnosť odvďačiť sa za všetko, čoho sa mne ako dieťaťu dostalo. Neviem si predstaviť, aké by to bolo nemať pekné spomienky na detstvo, tak ako si neviem predstaviť, ako by som žila bez rodiny, ktorá je pre mňa všetkým.
Preto ako matka cítim prirodzenú potrebu podporovať náhradné rodiny, ktoré sú pre nechcené deti jedinou možnosťou, ako získať vlastnú rodinu, domov a lásku, po ktorej tak veľmi túžia. Sú to často mnohodetné rodiny, ktorých príjem stačí na zabezpečenie síce skromného, ale láskyplného domova.
Pri väčších investíciách však potrebujú našu pomoc. Obraciame sa preto na Vás - ľudí dobrej vôle a srdca, ktorí sú týmto rodinám ochotní pomôcť malým finančným darom. Váš dar znamená nádej.

Zuzana Kronerová

Overview

Kto sme

Napísali o nás

Ako a komu pomáhame?

Pomáhame náhradným rodinám, pretože oceňujeme a vážime si ich rozhodnutie prijať cudzie dieťa a milovať ho.

Nadácia Rozum a Cit prijíma žiadosti od náhradných rodín v priebehu celého roka – ide o priebežnú výzvu.

O finančný dar môžu žiadať náhradní rodičia, mladí ľudia vyrastajúci v náhradnej rodine (viac ako 18 rokov) alebo aj mladí ľudia po dosiahnutí dospelosti pri odchode z detského domova.

Postup pri žiadosti o finančnú podporu

 • kontaktujte nás prostredníctvom online formulára (v časti Kontakt), e-mailom alebo klasickou poštou
 • stručne popíšte vašu rodinnú situáciu, predstavte členov rodiny, uveďte svoj telefonický alebo emailový kontakt a adresu bydliska
 • napíšte účel a sumu žiadaného finančného daru
 • po prijatí vašej žiadosti vás budeme telefonicky alebo e-mailom kontaktovať do 4 týždňov
 • po zasadnutí Správnej rady Nadácie budeme úspešných žiadateľov kontaktovať kvôli podpisu darovacej zmluvy, ktorú vám zašleme v dvoch kópiách (jednu darovaciu zmluvu je potrebné podpísanú poslať na adresu Nadácie Rozum a Cit)
 • na základe podpísanej darovacej zmluvy bude prevedený finančný dar z účtu Nadácie na účet žiadateľa
 • žiadateľ je povinný vyúčtovať finančný dar podľa podmienok darovacej zmluvy a doložiť všetky daňové doklady
 • pri nedodržaní zmluvy je obdarovaný povinný vrátiť finančný dar Nadácii Rozum a Cit

Podporte nás

Dobromat.sk - každým nákupom pomáhate

Podporte nás pri každom Vašom nákupe cez internet

ako už iste viete, v nedávnej dobe sme sa stali príjemcami podpory na portáli www.dobromat.sk.

Ten Vám umožňuje podporiť našu Nadáciu Rozum a Cit pri každom Vašom nákupe cez internet bez toho, aby Vás to stálo jediný cent navyše. Z každého nákupu tak získame pár % na našu činnosť.

Aby ste na túto možnosť podpory nemuseli stále myslieť, pripravili sme pre Vás Dobromat pomocníka do internetového prehliadača. Prosím, pridajte si pomocníka: Google Chrome, Mozilla Firefox do svojho internetového prehliadača na tejto stránke

 • pomocník pri návšteve internetového obchodu zariadi, že časť Vašich výdavkov poputuje na podporu našich aktivít
 • získate exkluzívne zľavy v spolupracujúcich obchodoch
 • budete zaradení do opakovaných zlosovaní o hodnotné ceny
 • dôležité je vedieť, že cena nákupu zostáva rovnaká

Ďakujeme Vám, že aj takto svojimi nákupmi prispievate na financovanie Nadácie Rozum a Cit a našich aktivít.
Ak vaša vízia korešponduje s našou, pokiaľ nám dôverujete a radi by ste priložili ruku k dielu, pomôže nám každé euro.

Vaše finančné dary a príspevky pre Nadáciu môžete jednoducho poslať prevodom na účet Nadácie Rozum a Cit.

IBAN: SK8911000000002666150020

Prehľad použitia všetkých finančných darov a príspevkov nájdete v zozname výročných správ Nadácie z predchádzajúcich rokov.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.


Darujte nám 2 % z vašich daní

Aktuálne môžete finančne prispieť aj z vašich daní - presmerujte užitočne vaše 2 %.

Nadácia Rozum a Cit

M. Rázusa 23A

010 01 Žilina

 

IČO: 36135658

IBAN: SK89 1100 0000 0026 6615 0020

 

mobil: +421 905 325 621

email: janusova@rozumacit.sk

Napíšte nám

Sídlo Nadácie Rozum a Cit

PP Centrum
M. Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika


Súradnice: latitude=49.222685                     longitude=18.726282